• (đổi hướng từ Impotable)
  /´impɔt/

  Thông dụng

  Danh từ
  (thông tục) bài phạt (học sinh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X