• (đổi hướng từ Nephews)
  /´nevju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cháu trai (con của anh, chị, em)

  Xem niece

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  nepotic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X