• (đổi hướng từ Oil-paints)
  /´ɔil¸peint/

  Thông dụng

  Xem oil-colour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X