• (đổi hướng từ Operands)
  /´ɔpə¸rænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tin học) toán hạng; operan
  address operand
  toán hạng địa chỉ
  keyword operand
  toán hạng từ khoá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) ôpêran

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X