• (đổi hướng từ Oppressors)
  /ə´presə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ đàn áp, kẻ áp bức

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X