• (đổi hướng từ Pursuers)
  /pə´sjuə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người đuổi theo; người săn đuổi, người truy nã.. (ai)
  Người tiếp tục, người đeo đuổi (kế hoạch, đề án..)
  (pháp lý) người khởi tố, nguyên cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X