• (đổi hướng từ Querist)
  /´kwiərist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hỏi, người chất vấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X