• (đổi hướng từ ROOFERS)
  /´ru:fə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ lợp nhà
  (thông tục) thư cảm ơn về sự tiếp đãi (khách gửi cho chủ nhà sau khi đi)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thợ lợp (mái)
  thợ lợp mái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X