• (đổi hướng từ Sealants)
  /ˈsilənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất bịt kín

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vật liệu bịt kín

  Ô tô

  chất làm kín

  Xây dựng

  keo gắn kín
  nhựa bít kín
  vật liệu trám kín

  Điện

  chất bít

  Kỹ thuật chung

  chất bít kín
  silicon-rubber sealant
  chất bịt kín bằng cao su silicon (cho nước, nhớt)
  chất chống thấm
  trét kín
  vật bít kín
  vật liệu bít
  vật liệu bít kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X