• (đổi hướng từ Semiconductors)
  /¸semikən´dʌktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) chất bán dẫn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Chất bán dẫn

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ bán dẫn
  bán dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X