• (đổi hướng từ Shipbuilders)
  /´ʃip¸bildə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đóng tàu

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thợ đóng tàu

  Xây dựng

  người đóng tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X