• Hoạt động của Anthu108
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Anthu108
   Tên thậtle thi an thu
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   2 of 2
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Vickybui
   • V15//Currently 4.53/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 334

   Khúc đầu nhé: Quả thực, tác hại gây ra cho Av partner nhiều hơn là những thứ đc dẫn ra đối với Ìnologix. Ở đây hiểu là những tác hại gây cho Infologix đc dẫn ra/ đưa ra/ những tác hại đc dẫn ra. Bạn chuốt lại cho phù hợp với context nhé

   Đã gửi cách đây 1873 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Vickybui
   • V15//Currently 4.53/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 334

   Bởi vì pháp lệnh đã tước đi những cơ sở chủ yếu trong việc xem xét/ xét duyệt đối với hợp đồng Thư tín dụng mà đã hết hiệu lực vào ngày ... của AV

   Đã gửi cách đây 1873 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1