• Hoạt động của Búa lùn
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Búa lùn
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Cuucuu
   • V15//Currently 4.72/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 2127

   Ở bối cảnh lý tưởng, người hỏi sẽ tự dịch, hiểu và lấy GG làm nguồn tham khảo đầu tiên, sau đó xử dụng R. Cái hay của QA là có trí tuệ con người để bù đắp, cái dở là nó khuyến khích ỷ lại. Như mọi công cụ, chọn sử dụng thế nào là ở cá nhân. Câu của bạn: "Tôi thấy nó khi trồi lên mặt nước để lấy thêm/thu thập thông tin"

   Đã gửi cách đây 4782 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1