• Hoạt động của Bongtuyethong
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Bongtuyethong
   Tự bạch bản thân SẮP HỌC TIẾNG NHẬT NÊN MONG ĐƯỢC CÁC BẠN BIẾT TIẾNG NHẬT GIÚP ĐỠ! ^^
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 5.00/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 1
   are not to be blamed, không nên/phải bị đổ lỗi .. To be to <verb> .. addicts are not blamed thì khẳng định là họ không là lỗi, hai ý khác
   
   Đã gửi cách đây 1776 ngày
     
    
   Bạn bè