• Hoạt động của Chuotmom
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Chuotmom
   Tên thậtNguyen Thuy
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : NASG
   • V15//Currently 4.62/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.6
   Số bình chọn : 3873

   Bạn nên nêu lý do vì sao bỏ việc đang làm mà chọn việc này, đừng nói là vì tiền lương nhiều hơn, có thể nói là. I would like to continue my education in HCMC but I am working in Long An, it would be easier for me to take courses at night time if I live and work in HCMC…. I would like to apply for the position you advertised on …. I graduated from…….(tên trường bạn thì bạn tự chịu trách nhiệm nhé) in 2006, I have been working (không viết tắt khi xin việc) in a manufacturing company for 5 years and I have a great experience working in a purchasing position since August 2011 as clearly stated in my attached CV. I look forward to an opportunity to present my qualification in an interview. I am currently working, so please give me couple days before an interview. As an enthusiamand hard working person, I believe that I can meet the requirement of the position. I hope to hear from you soon and have a chance to work with your company for a long time.

   Đã gửi cách đây 3680 ngày
     
    
   Bạn bè