• Hoạt động của Dangmaiquynh
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Dangmaiquynh
   Tên thậtdangmaiquynh
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   2 of 2
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Pinnacle
   • V15//Currently 4.74/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 1434

   không có chi bạn ạ, mình rất vui nếu có thể giúp bạn.

   Đã gửi cách đây 2114 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Pinnacle
   • V15//Currently 4.74/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 1434

   'no kernel of nourishing corn can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to till'

   “chỉ có sự lao động cần cù mà anh đã bỏ ra trên mảnh đất được giao cho anh canh tác mới có thể đem lại cho anh những trái bắp đầy dưỡng chất mà thôi”

   Đã gửi cách đây 2115 ngày
     
    
   Bạn bè