• Hoạt động của FireDragon
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   FireDragon
   Tên thậtPhùng Đăng Hải
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.65/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.6
   Số bình chọn : 3809

   Mình ở Saigon, tiếng Anh thôi, tiếng Ý biết sơ sơ mà quên nhiều rồi

   Đã gửi cách đây 4694 ngày
     
    
   Bạn bè