• Hoạt động của HN
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   HN
   Tên thậtHN
   Tự bạch bản thân^_" Being myself
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   5 of 11
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Ttkh 426
   • V15//Currently 4.19/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.2
   Số bình chọn : 1421

   trở lại rồi , đừng đi nữa nhé! Cuối tuần vui vẻ nha!

   Đã gửi cách đây 5308 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Ttkh 426
   • V15//Currently 4.19/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.2
   Số bình chọn : 1421

   trở lại rồi , đừng đi nữa nhé! Cuối tuần vui vẻ nha!

   Đã gửi cách đây 5308 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Vannie
   • V15//Currently 4.02/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.0
   Số bình chọn : 246

   tks HN

   Đã gửi cách đây 5476 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Minhngq
   • V15//Currently 4.38/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.4
   Số bình chọn : 2093

   Đã correct với chính chủ ùi mờ.

   Đã gửi cách đây 5517 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Dark
   • V15//Currently 4.44/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.4
   Số bình chọn : 866

   Roaming : chuyển vùng : khi một máy điện thoại di chuyển ra ngoài khu vực của nó, thì nó phải thực hiện chuyển vùng.Khi máy điện thoại chuyển vùng, nó vẫn tiếp tục gửi tín hiệu đi để thông báo với bất kỳ một tế bào nào mà nó có thể tới rằng : “ tôi đang ở đây”. Nếu nó có thể truyền thông với 1 tế bào, thì chỉ thị chuyển vùng sẽ đuợc hiển thị trên máy điện thoại của bạn.Nếu bạn có đăng ký dịch vụ chuyển vùng với công ty điện thoại của bạn, thì bạn vẫn có thể nhận các cuộc gọi ngay cả khi bạn ở ngoài vùng gọi của bạn.Nếu bạn không trả cước thêm cho dịch vụ chuyển vùng, thì bạn vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi ra ngoài, tuy nhiên các cuộc gọi này có tính thêm cước.

   Đã gửi cách đây 5518 ngày