• Hoạt động của Huongtt20
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Huongtt20
   Tên thậthuongtt20
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Pinnacle
   • V15//Currently 4.74/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 1434

   LCL: Less than Container Load, hàng đóng không nguyên cont. FCL: Full Container Load, hàng đóng nguyên cont.

   Đã gửi cách đây 1966 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1