• Hoạt động của Iny
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Iny
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Paono11
   • V15//Currently 4.69/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 949

   Thank you for your encouragement, I received IELTS result last week. I am sending you its score to seek your acceptance to start the Financial Planning course in May 2011 without taking ….. As I mentioned ( nếu là trao đổi với người này qua email trước đó thì viết tiếp IN PREVIOUS EMAIL(S), còn nếu bạn ko muốn nhấn mạnh đã trao đổi qua phương tiện nào thì dùng BEFORE), While waiting for my visa, I will keep improving my English in order to facilitate my study in Toronto. Please advise on my case and I would be grateful if I could receive your letter by May 2011. Highly appreciate your kind assistance. ..

   Đã gửi cách đây 4426 ngày
     
    
   Bạn bè