• Hoạt động của KOICHONG
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   KOICHONG
   Tên thậtMÕ LÀNG
   Tự bạch bản thânXấu như quỷ.Ham ăn và ham ngủ lắm. Hay ăn vạ nữa. Híc.Khổ thân chồng còi kiếm xèng nuôi con vợ còm lười làm tham ăn này.Yêu chồng nhất trên đời!
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   5 of 12
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.59/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.6
   Số bình chọn : 476

   Koi Chồng

   Đã gửi cách đây 4998 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.59/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.6
   Số bình chọn : 476

   Hỏi trời, hỏi mây, hỏi lòng, biết làm sao quay về những tháng ngày tươi đẹp khi xưa.

   Đã gửi cách đây 4998 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Adm
   • V15//Currently 4.17/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.2
   Số bình chọn : 90

   sub-terrain civil engineers are unfamiliar with TBM technology due to limited access to contemporary theories in Vietnamese Universities.

   Đã gửi cách đây 5010 ngày
     
     
   avatar
   Nick : KOICHONG
   • V15//Currently 3.67/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 3.7
   Số bình chọn : 46

   Đúng là tre già măng mọc. Bg quay về BB tìm lại những người xưa mà nay đã vắng bóng. Hỏi trời rằng ta đã quá ư là trường thọ nên vẫn còn lang thang trên BB chăng?

   Đã gửi cách đây 5011 ngày
     
     
   avatar
   Nick : KOICHONG
   • V15//Currently 3.67/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 3.7
   Số bình chọn : 46

   lâu lắm không vào BB mà mọi người đá mìh sang 1 bên không thèm hỏi han. Đời thật bất công !

   Đã gửi cách đây 5017 ngày