• Hoạt động của Kamikaze2009
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Kamikaze2009
   Tên thậtT-H-K
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   2 of 2
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.65/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.6
   Số bình chọn : 3809

   I am writing to apply for your scholarship program published on [neu ro ten bao. tap chi, ten trang web - homepage thoi]. I believe that I can well satisfy your entitlement requirements set out to outstanding university undergraduates. I have a permanent residence in Hai Duong and pursuing university education in Ha Noi

   Đã gửi cách đây 2155 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.65/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.6
   Số bình chọn : 3809

   By searching information, I have known that your company have a scholarship program for students who are good at studing at university, have permanent residence address in Hai Duong, and studing in HaNoi. bạn xem đoạn này dịch có lỗi không dùm mình nhé thanks iu so muck

   Đã gửi cách đây 2155 ngày
     
    
   Bạn bè