• Hoạt động của Kaverel Dalton
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Kaverel Dalton
   Tên thậtKaverel Dalton
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Vivian
   • V15//Currently 4.59/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.6
   Số bình chọn : 2565

   @Ca ve rẻo: chắc đó là Môn “(Giới thiệu) chính trị so sánh” :-s Tra Gúc Gồ để bít thêm chi tiết :| - [Cainghiệning]

   Đã gửi cách đây 4843 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1