• Hoạt động của Khiết Bông
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Khiết Bông
   Tự bạch bản thân~"~

   Khi em bên anh

   Sao trên trời là hoa

   Hoa dưới đất là sao

   Khi em xa anh

   Sao trên trời là nước mắt

   Hoa dưới đất là sao rơi...

    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Mangacoco
   • V15//Currently 4.32/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 123

   yahoo id: quangcao_adv, trêu thử xem nào

   Đã gửi cách đây 1770 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Mangacoco
   • V15//Currently 4.32/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 123

   Y! quangcao_adv

   Đã gửi cách đây 1770 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Mangacoco
   • V15//Currently 4.32/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 123

   nếu đã xem là bạn thì có cần rào trước đón sau bằng những pm vô bổ không? Bởi vì tôi và bạn chăng quen biết nhau, nếu ko có gì để nói, vui lòng đừng pm riêng.

   Đã gửi cách đây 1770 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Mangacoco
   • V15//Currently 4.32/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 123

   vậy 1 ngày bạn có mấy giờ ?

   Đã gửi cách đây 1770 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Mangacoco
   • V15//Currently 4.32/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 123

   rồi, được rồi, nói thiệt đi,

   Đã gửi cách đây 1770 ngày
     
    
   Bạn bè
   3 of 3