• Hoạt động của Mrtran2008
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Mrtran2008
   Tên thậtMai Anh Bao
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   2 of 2
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Lovelygirl
   • V15//Currently 4.37/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.4
   Số bình chọn : 689

   bạn tham khảo thôi nhé.t ko dành cái này đâu, bạn hỏi ask the dust ấy

   Đã gửi cách đây 5014 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Lovelygirl
   • V15//Currently 4.37/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.4
   Số bình chọn : 689

   You and the Party A haven't the same language ,therefore , in case of breaking the contract, ít 's very easy for us to intervent as the third party

   Đã gửi cách đây 5014 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1