• Hoạt động của Nguyenthanhtrong
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Nguyenthanhtrong
   Tên thậttrongthanh
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Kenti9x
   • V15//Currently 4.30/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 492

   Nếu bạn có căn bản vững bạn có thể học tại nhà kết hợp cùng với các bài học trên mạng, học hỏi trên BB, còn nếu ko - bạn nên đi học TT và cũng học hỏi tại BB :x

   Đã gửi cách đây 5052 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1