• Hoạt động của Nhoc972
   
  Hoạt động cộng đồng
   
  Nhoc972
   
  Trao đổi cá nhân
  Board
  4 of 4
  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
    
  avatar
  Nick : Cuucuu
  • V15//Currently 4.72/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Điểm: 4.7
  Số bình chọn : 2127
  Đã gửi cách đây 814 ngày
    
    
  avatar
  Nick : Cuucuu
  • V15//Currently 4.72/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Điểm: 4.7
  Số bình chọn : 2127

  Too bad, what's done is done. Học thì chủ động, show first effort vào thì người ta mới nể, mới thích giúp. Làm bài mà cứ úp mở, hỏi suông, để nhắc "thêm thông tin nào", "câu bạn làm đâu" là bị treo nick dài dài ;-)

  Đã gửi cách đây 815 ngày
    
    
  avatar
  Nick : Cuucuu
  • V15//Currently 4.72/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Điểm: 4.7
  Số bình chọn : 2127

  Thế chỉ cho cách làm bài, kêu đăng lên để check lại, phun ra @cuccuc thì là gì??? Hành xử kiểu đó với bất cứ nick nào thì cũng bay. Chỉ vì người khác xưng anh/em/bạn không có nghĩa cậu .. có thể hành xử như thế ;-) Tham gia thì tham gia đàng hoàng, không thì chém sạch, lẹ và gọn. Mấy vụ này không tốn thời gian vô nghĩa được :-)

  muốn tiến, muốn học thì chịu khó bỏ công sức ra. Chẳng có gì "có được" mà không qua "xây dựng" cả, nó không tự xuất hiện :-)))

  Đã gửi cách đây 823 ngày
    
    
  avatar
  Nick : Nhoc972
  • V15//Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Điểm: 0.0
  Số bình chọn : 0
  D! Suy nghĩ sáng giờ, thông suốt rồi.

  Thành thực cảm ơn anh VÌ lời mắng sáng nay :D!

  Đã gửi cách đây 823 ngày
    
   
  Bạn bè