• Hoạt động của Poppy moore
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Poppy moore
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Einauz
   • V15//Currently 4.53/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 634

   "blood from different individuals" là subject, "may (differ)" là verb, đây là một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ rồi

   Đã gửi cách đây 1867 ngày
     
    
   Bạn bè