• Hoạt động của Rukawa2409
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Rukawa2409
   Tên thậtcuong
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   5 of 17
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Alyaj
   • V15//Currently 4.29/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 634

   ^^, bh em mới để ý, thứ 4 em bắt đầu thi, anh thi tốt chứ?

   Đã gửi cách đây 5076 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Alyaj
   • V15//Currently 4.29/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 634

   sr anh nhé, đoạn dịch phải là : dạng hợp thức hóa của chuẩn 802.1X,...^^

   Đã gửi cách đây 5093 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Alyaj
   • V15//Currently 4.29/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 634

   A tham khảo 2 cái dưới để hiểu cái từ re-keying^^, cho lên GG dịch 1 chút là ra đại ý:D

   Đã gửi cách đây 5093 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Alyaj
   • V15//Currently 4.29/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 634

   In cryptography, rekeying refers to the process of changing the encryption key of an ongoing communication in order to limit the amount of data encrypted with the same key.

   Đã gửi cách đây 5093 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Alyaj
   • V15//Currently 4.29/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 634

   encryption is the process of transforming information (referred to as plaintext) using an algorithm (called cipher) to make it unreadable to anyone except those possessing special knowledge, usually referred to as a key.

   Đã gửi cách đây 5093 ngày