• Hoạt động của TAK
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   TAK
   Tên thậtKulu
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   5 of 5
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.72/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 158

   ta về đây, hết giừo làm của ta rùi, tự bơi đi nha!

   Đã gửi cách đây 4432 ngày
     
     
   avatar
   Nick : TAK
   • V15//Currently 5.00/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 1

   direction huh ?

   Đã gửi cách đây 4432 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.72/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 158

   LÀ phương cột là hướng của cột đó!

   Đã gửi cách đây 4432 ngày
     
     
   avatar
   Nick : TAK
   • V15//Currently 5.00/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 1

   phương cột, phương ở đây là gì vậy ?

   Đã gửi cách đây 4432 ngày
     
     
   avatar
   Nick : TAK
   • V15//Currently 5.00/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 1

   là base column ; từ phần móng đến đà kiềng

   Đã gửi cách đây 4432 ngày
     
    
   Bạn bè
   2 of 2