• Hoạt động của Thuhoai0105
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Thuhoai0105
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   2 of 2
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.46/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 373

   Cám ơn bác nhìu ạ!^^

   Đã gửi cách đây 5284 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Pinnacle
   • V15//Currently 4.74/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 1434

   Trả lời câu bạn hỏi: Americans are divided over his signature domestic priority, a U.S. healthcare overhaul. ngữ cảnh đây ạ. A: Người Mỹ phân hoá trước chính sách ưu tiên nội địa mang đậm tính cách của ông: một sự cải tổ công tác chăm sóc ý tế Mỹ. --> Signature: a distinctive mark, characteristic, etc., that identifies a person or thing.

   Đã gửi cách đây 5303 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1