• Hoạt động của Thuhoai0519
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Thuhoai0519
   Tên thậtthuhoai0519@yahoo.com
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   5 of 20
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.07/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.1
   Số bình chọn : 89

   This/That is understandable since/because, right after taking offi

   Đã gửi cách đây 4992 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.07/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.1
   Số bình chọn : 89

   Bạn muốn tổ chức theo kiểu buffet hay bàn tiệc? dịch sao ạ >___ A: would you like food to be served at the tables or in buffet

   Đã gửi cách đây 4995 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.07/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.1
   Số bình chọn : 89

   pháp lý yếu kém = yếu kém (trên mặt/về diện) pháp lý .. vì thế .. phải là legally weak/poor. Legally là nhất thiết, pháp lý phải là adverb bổ túc cho kém

   Đã gửi cách đây 4998 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.07/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.1
   Số bình chọn : 89

   Thank you, Paul and Gene, for that generous introduction...generous introductiondịch sao cho xuôi ạ.tks A: cám on Paul and Gene vì lời giới thiệu chi tiết/hào phòng/kĩ lưỡng như thế

   Đã gửi cách đây 5015 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.07/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.1
   Số bình chọn : 89

   good luck with your way

   Đã gửi cách đây 5015 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1