• (đổi hướng từ To be in a driving seat)


    Thành ngữ

    đang được kiểm soát ( being in control)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X