• Trong BBTT, khi trở thành thành viên, bạn có thể tham gia vào bất kỳ cộng đồng nào, đóng góp cho cộng đồng đó, đồng thời, có thể tạo một cộng đồng mới và kêu gọi mọi người tham gia.

  Tham gia cộng đồng

  Trước hết, bạn phải Đăng nhập hay Đăng ký tại đây nếu chưa là thành viên.

  Đóng góp cho cộng đồng của bạn

  Khi tham gia vào Cộng đồng, bạn có thể thảo luận, đóng góp, viết bài… trong cộng đồng đó. Những đóng góp của bạn sẽ được cộng đồng ghi nhận và là tài liệu cho các thành viên khác tham khảo, comment.

  Tạo cộng đồng mới

  Sau khi Tham gia cộng đồng và có những Đóng góp cho cộng đồng, bạn có thể đứng ra thành lập một cộng đồng mới, dựa trên tính thực tiễn và sự ủng hộ của các thành viên khác trong BaamBoo Tra từ.

  Bước 1: Ý tưởng

  Đưa ra ý tưởng và viết bài thảo luận về việc thành lập cộng đồng mới này trên các cộng đồng hiện tại.

  Bước 2: Tổng hợp các ý kiến

  Thu thập đóng góp của các thành viên về ý tưởng nói trên. Xem xét tính thực tiễn, tính khả thi, tính bùng nổ của cộng đồng sau khi thành lập.

  Bước 3: Gửi kế hoạch thành lập Cộng đồng cho Ban quản trị

  Viết kế hoạch và gửi cho Ban quản trị về việc Tạo cộng đồng mới. Kế hoạch phải có đầy đủ: Tên Cộng đồng; Mục đích; Người quản trị; Số thành viên có thể tham gia; Tiêu chí hoạt động; Mục tiêu hướng tới (Ví dụ: Trở thành cộng đồng năng động nhất, cộng đồng có nhiều bài viết nhất…)

  Bước 4: Ra mắt cộng đồng mới

  Ban Quản trị sẽ xem xét đề xuất của bạn, từ đó, cung cấp cho bạn hướng dẫn cụ thể về việc tạo cộng đồng mới, đồng thời trao quyền quản trị cho bạn. Bạn và các thành viên sẽ ra mắt cộng đồng mới này và cùng nhau hoàn thiện, đóng góp, xây dựng cộng đồng theo các tiêu chí và mục tiêu đề ra.


  Xem thêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X