• (đổi hướng từ UDP (User Datagtam Protocol))

    Toán & tin

    giao thức gói dữ liệu người dùng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X