• (đổi hướng từ Unstainable)
  /'steinəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ bẩn
  Có thể in màu được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X