• Hoạt động của LamHungBK
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   LamHungBK
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   3 of 3
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Sonnb
   • V15//Currently 5.00/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 1

   adasdasdasdasd

   Đã gửi cách đây 1348 ngày
     
     
   avatar
   Nick : LamHungBK
   • V15//Currently 5.00/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 2

   minh huong a,cho Hùng hỏi Hương là dân chuyên anh à.Mình có thể là bạn của nhau không? Để mình học hỏi thêm về kiến thức Anh ngữ

   Đã gửi cách đây 1959 ngày
     
     
   avatar
   Nick : LamHungBK
   • V15//Currently 5.00/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 2

   mình muốn làm quen với tất cả các bạn ,mình nói tiếng Anh rất kém mong các bạn chỉ dạy thêm cho minh nhiêuù kinh nghiệm nha.

   Đã gửi cách đây 2322 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1