• (đổi hướng từ WOA (Web-oriented architecture))

    Toán & tin

    Kiến trúc phần mềm hướng đến ứng dụng dựa trên nền tảng web

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X