• (đổi hướng từ Wavelengths)
  /ˈweɪvˌlɛŋkθ/

  Xây dựng

  chiều dài bước sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X