• (đổi hướng từ When in rome, do as the romans do)

  Thành ngữ

  Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc

  Xem thêm roman

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X