• (đổi hướng từ Tám lạng nửa cân)


    Thành Ngữ

    six up, half dozen down

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X