• Hiển thị 1-10 của 10 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4910 ngày
  avatar

  liên danh: associates, partnership, consortium, tùy theo context mà dùng

  Đã gửi cách đây 4910 ngày
  avatar

  Thanh toán bù trừ (Clearing)


  ( Người gửi: Trung -- 17/03/2007) ( Bình chọn: 5 -- Thảo luận: 0 -- Lượt xem: 5175)


  Thanh toán bù trừ là một phương thức thanh toán trong ngoại thương, trong đó tiền hàng không được thanh toán trực tiếp và ngay giữa người bán và người mua mà được ghi vào một tài khoản được gọi là tài khoản Clearing, đến cuối kỳ tiến hành bù trừ giữa tài khoản của hai bên. Cụ thể là, tài khoản Clearing được chia làm hai bên, bên Nợ và bên Có, thường là trong một năm xuất hiện nhiều thương vụ giữa bên A và bên B, khi bên A mua của bên B một lô hàng thì trị giá hàng sẽ được ghi vào bên Có của tài khoản bên A và Nợ vào tài khoản bên B, còn nếu bên B mua của bên A một lô hàng thì trị giá sẽ được ghi vào bên Có của tài khoản B và ghi vào bên Nợ của tài khoản A. Đến cuối năm sẽ tiến hành bù trừ giữa bên Có và Nợ của hai tài khoản, và theo nguyên tắc số liệu cuối cùng ở hai tài khoản phải trùng khớp nhau. Khi đó nếu tài khoản A có số dư bên Có, tức là tài khoản B sẽ có số dư bên Nợ, và số dư đó chính là số tiền mà bên B phải thanh toán cho bên A. Ngược lại, nếu tài khoản B có số dư bên Có, tức là tài khoản A có số dư bên Nợ, lúc đó số dư đó chính là khoản tiền mà bên A phải trả cho bên B.


  Đã gửi cách đây 4910 ngày
  avatar

  clearing là đúng rồi; Google thêm Wikipedia từ này; debt clearing ; cái này là thuật ngữ ngân hàng; tham khảo link sau: http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=2506

  Đã gửi cách đây 5041 ngày
  avatar

  chưa bít làm; mà thôi, để mấy mem khác làm ... thấy có nhiều người tham gia ở đó rồi, mình xin kiếu

  Đã gửi cách đây 5043 ngày
  avatar

  há miệng mắc quai: People who live in glass houses should not throw stone. or - The dog will not howl if you beat him with a bone.

  Đã gửi cách đây 5045 ngày
  avatar

  nhớ là không có the / 'under the order' lại là đơn đặt hàng

  Đã gửi cách đây 5045 ngày
  avatar

  Under order of / by/ from = Thừa lệnh ... , dùng để thể hiện in-text, em nhé. Còn cái p.p. thì để cuối văn bản , khi ký.

  Đã gửi cách đây 5075 ngày
  avatar

  Nghiên cứu hiện trạng là nghiên cứu quá trình kinh doanh của khách hàng. Nhà tư vấn SAP đến nơi khách hàng và nhận tài liệu này. Một khi tài liệu hiện trạng đã sẵn sàng, nhà tư vấn dựa trên yêu cầu của khách hàng mà chuẩn bị tài liệu định hướng phát triển, đây là tài liệu cho biết công việc kinh doanh của khách hàng cần phải như thế nào.

  Đã gửi cách đây 5077 ngày
  avatar

  Alyja, Vicky đã nói hết rồi./ Không có ai dịch cái term "ragtime" cả/ ban đầu nó là: ragged time (ragged = syncopated) , là do các nhịp được nhấn lệch/ hay đảo phách... Tra từ rag và hiểu thêm./.

  Đã gửi cách đây 5078 ngày
  avatar

  Joys as always is when knowing that is enough; greed promises but worries !

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X