• Hiển thị 1-3 của 3 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4536 ngày
  avatar
  OEM = Original Equipment Manufacturer = là hiệp hội của các nhà sản xuất thiết bị gốc
  

  A: This confusing term has two meanings: 1) Originally, an OEM (original equipment manufacturer) was a company that supplied equipment to other companies to resell or incorporate into another product using the reseller's brand name. A: 2) More recently, OEM is used to refer to the company that acquires a product or component and reuses or incorporates it into a new product with its own brand name.

  Đã gửi cách đây 4543 ngày
  avatar

  go back" khác "come back" chỗ nào R nhờ? tks R trước nhá :) A: ở vị trí của ng` nói :) A: go đi, come đến A: cả 2 đều cùng nghĩa "return" nhưng khác vị trí của người nói/ ngoài ra go back còn nhiều nghĩa khác. tratu để biết thêm! A: It is in relation to the person speaking or writing. Come back means toward the speaker ( you have left his presence and need to return ) Go back means away from the speaker and towards your last location.

  Đã gửi cách đây 4557 ngày
  avatar

  Kemlanh (3:17 pm) Q: 8 lỗi rút sợi ngang cả khổ ..dịch giúp em ạ A: xem http://tinyurl.com/3cswetohttp://profs.sci.univr.it/~swan/Demo/Tessile/Init.htm nhé bạn, tớ không biết ngành đó nên chỉ có thể giúp vậy thôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X