• Hiển thị 1-3 của 3 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 5100 ngày
  avatar

  1. The pronunciation of the ending “s/es” (cách đọc âm cuối “s/es”) Phụ âm cuối “s” thường xuất hiện trong các danh từ dạng số nhiều và động từ chia ở thì hiện tại đơn với chủ nghữ là ngôi thứ 3 số ít. Có 3 cách phát âm phụ âm cuối “s” như sau: /s/ /iz/ /z/ Khi từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /t/, /p/, /f/, /k/, /ð/ Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge) Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại E.g. Units / 'ju:nits/ Stops / stɒps/ Topics / 'tɒpiks Laughes / lɑ:fs/ Breathes / bri:ðs/ E.g. Classes / klɑ:siz/ washes /wɒ∫iz/ Watches / wɒt∫iz/ Changes /t∫eindʒiz/ E.g. Plays / pleiz/ Bags / bægz/ speeds / spi:dz/ 2. The pronunciation of –ed endings (cách đọc âm cuối –ed) Đuôi –ed xuất hiện trong động từ có quy tắc chia ở quá khứ hoặc quá khứ phân từ. Cách phát âm đuôi –ed như sau: /id/ hoặc /əd/ /t/ /d/ Khi động từ có tận cùng là phụ âm /t/ hoặc /d/ Khi động từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/ Khi động từ tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại Wanted / wɒntid / Needed / ni:did / Stoped / stɒpt / Laughed / lɑ:ft / Cooked / kʊkt / Sentenced / entənst / Washed / wɒ∫t / Watched / wɒt∫t / Played / pleid / Opened / 'əʊpənd / Một số trường hợp ngoại lệ: Một số từ kết thúc bằng –ed được dùng làm tính từ, đuôi –ed được phát âm là /id/: Aged / eidʒid / Cao tuổi. lớn tuổi Blessed / 'blesid / Thần thánh, thiêng liêng Crooked / 'krʊkid / Cong, oằn, vặn vẹo Dogged / 'dɒgid / Gan góc, gan lì, bền bì Naked / 'neikid / Trơ trụi, trần truồng Learned / 'lɜ:nid / Có học thức, thông thái, uyên bác Ragged / 'rægid / Rách tả tơi, bù xù Wicked / 'wikid / Tinh quái, ranh mãnh, nguy hại Wretched / 'ret∫id / Khốn khổ, bần cùng, tồi tệ

  Đã gửi cách đây 5425 ngày
  avatar

  các bạn ui! tớ phân biệt giùm các bạn mấy từ chỉ mục tiêu, mục đích ná: -A target is usually officially recored in some ways, for ex: by an employer or by a goverment commitee. It is often specific and in the form of figures, such as number of sales or a date. - People often set their own objectives, these are things that they wish to achieve, often as a part of a project or a talk they are giving. - Goal are often long-term

  Đã gửi cách đây 5426 ngày
  avatar

  Lần đầu tiên tham gia vào forum. Bỡ ngỡ quá nên dễ bị sờ pam. Nhưng mà mình nghiện trang này mất rùi. Càng ngày càng yêu nghề biên dịch quá!!! Cảm ơn cả nhà ạ!!!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X