• Hiển thị 1-3 của 3 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 5083 ngày
  avatar

  None of us had ever traveled to Africa before, and the deep colors and vibrancy of the landscape and people made a profound impression'

  Đã gửi cách đây 5086 ngày
  avatar

  Of note among the tuberous plants is sweet potato.

  Đã gửi cách đây 5133 ngày
  avatar

  Hey mister Blues! just drop by to say hello! :)) MIB

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X