• Hiển thị 1-3 của 3 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4334 ngày
  avatar

  cảm ơn nhiều nhé

  Đã gửi cách đây 4334 ngày
  avatar

  Ưu thế của phương pháp giản lược là đơn giản và linh hoạt. Bất lợi là chúng không giống như những cái mà bạn đem đối chứng / so sánh ( ví dụ một công việc lao động chân tay so với một công việc trí óc) và việc đánh giá vì thế sẽ không mang tính khách quan. Điều kiện tiên quyết trong sử dụng phương pháp này là người tiến hành đánh giá phải am hiểu về từng công việc. Nó chỉ có thể sử dụng được những công việc đơn giản, những công việc không biến động hoặc khi không tiến hành đánh giá nhiều việc. Phương pháp giản lược không sử dụng bất kỳ số liệu hoặc hệ số nào. (tạm dịch)

  Đã gửi cách đây 4334 ngày
  avatar

  Ưu thế của phương pháp tổng kết là đơn giản và linh hoạt. Bất lợi là chúng không giống như những cái mà bạn đem đối chứng / so sánh ( ví dụ một công việc lao động chân tay so với một công việc trí óc) và việc đánh giá vì thế sẽ không mang tính khách quan. (tạm một đoạn trc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X