• Hiển thị 1-6 của 6 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn tới các thành viên khác.
  Đã gửi cách đây 4933 ngày
  avatar

  Nó là chính phủ kết nối hay chính phủ tích hợp. Nói rộng ra thì nó là chính phủ điện tử, có thể hiểu nôm na là mọi thủ tục hành chính có thể tiến hành qua mạng chính phủ mà không phải đến các trụ sở

  Đã gửi cách đây 4934 ngày
  avatar

  Để dịch chính xác thì bạn nên đưa cả cụm dài lên, chứ đừng trích một vài từ vì đôi khi phải có ngữ cảnh mới dịch chính xác được.

  Đã gửi cách đây 4934 ngày
  avatar

  Cụm sau là: Gắn với dân / xem trọng người dân hay hoa mỹ hơn là lấy dân làm gốc.

  Đã gửi cách đây 4934 ngày
  avatar
  Đã gửi cách đây 4934 ngày
  avatar

  Có thể tạm dịch là: Kết hợp / tích hợp các dịch vụ cộng đồng / các dịch vụ công

  Đã gửi cách đây 4946 ngày
  avatar

  chắc là các thành phần, thiết bịhợp thành một phong thí nghiệm!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X