• Hiển thị 1-5 của 5 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4516 ngày
  avatar

  Ok, thank Che nhìu nhé :X

  Đã gửi cách đây 4516 ngày
  avatar

  Vì không biết toàn bộ cái điều Claim zư lào, zưng theo thông lệ thì cái thằng bị khiếu nại phải có 1 khoản "credit" để bồi thường claim nếu thỏa mãn các yêu cầu bồi thường. Khi đó, khách hàng phải đánh tiếng trước cho nó chuẩn bị.

  Đã gửi cách đây 4516 ngày
  avatar

  "Khoản tín dụng" ở đây hiểu cụ thể là tn nhỉ?

  Đã gửi cách đây 4516 ngày
  avatar

  Khách hàng phải tự lo liệu gửi thư khiếu nại bằng văn bản với SLA và yêu cầu 1 khoản tín dụng trong vòng 30 ngày kể từ khi có rủi ro xảy ra để thư khiếu nại SLA đó có hiệu lực hoặc để từ bỏ quyền của họ đ/v khiếu nại.

  Đã gửi cách đây 4516 ngày
  avatar

  Customer must proactively submit an SLA claim in writing and request the credit within 30 days of the incident in order for this SLA to take effect, or forfeit their right to the claim. Dịch giúp tớ mí Hình: cry.gif

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X