• Hiển thị 1-2 của 2 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 3463 ngày
  avatar

  Now, therefore, both parties have agreed upon this Agreement through friendly negotiation and for promotion of mutual profits as following terms and conditions Đoạn này dịch sao mọi người ơi?thanks. A: Bây giờ, do đó, cả hai bên đã đồng thuận về bản Hợp đồng này thông qua đàm phán hữu nghị và tiến tới những lợi ích chung như theo các điều khoản và điều kiện sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X