• Hiển thị 1-21 của 21 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4543 ngày
  avatar

  If Party B does not end the violation/ breach of the Agreement or failure to pay rental for 15 days or more, causing public order turbulence/turmoil that seriously affects the normal life of people around/ nearby, Party A may unilaterally terminate the Agreement.

  Đã gửi cách đây 4566 ngày
  avatar

  theo đây xin xác nhận rằng chúng tôi đã thực hiện một sự tìm kiếm triệt để trong hệ thống hồ sơ dành cho người lớn của chúng tôi, nhưng những hồ sơ (hiện có) không tiết lộ một hồ sơ nào cuộc hôn nhân của ...

  Đã gửi cách đây 4566 ngày
  avatar

  adult records > < juvenile records : đây là những hồ sơ Sở Cảnh sát lưu trữ, nhưng ngày nay có ~ website sẵn sàng giúp bạn tìm thông tin về 1 adult hay teenager về crime, salary, marital status...

  Đã gửi cách đây 4566 ngày
  avatar

  Tại tòa án thượng thẩm tiểu bang Arizona tại địa hạt Maricopa và chỉ dành cho địa hạt này.

  Đã gửi cách đây 4566 ngày
  avatar

  IN the superior court of Arizona IN AND FOR Tại tòa án thượng thẩm tại địa hạt Maricopa và chỉ dành cho địa hạt này.

  Đã gửi cách đây 4567 ngày
  avatar

  or = tức là, nghĩa là

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  con cái hàng tháng

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  decree : dịch là bản án ly obligations = tiền cấp cho vợ

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  decree : dịch là bản án ly hôn ; obligations = tiền cấp dưỡng người chồng phải chu cấp cho vợ

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  decree : dịch là bản án ly hôn ; obligations = tiền cấp dưỡng người chồng phải chu cấp cho vợ

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  Tất cả các nghĩa vụ cấp dưỡng phải được thực hiện đầy đủ nếu không phán quyết của tòa sẽ chống lại bên có nghĩa vụ, tùy theo số tiền nợ đến hạn kể từ ngày ký sắc lệnh này, cùng với mức tiền lãi cao nhất do Tòa quy định với sự cho phép của pháp luật.

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  cái obligations sau khi ly dị thường là tiền cấp dưỡng cho vợ

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  Tại thời điểm đệ đơn, một trong các bên sống ở Arizona trong khoảng thời gian hơn 90 ngày, hoặc trước đó đã sống ở Arizona TRONG KHI còn đang phục vụ cho quân lực Hoa Kỳ, trong khoảng thời gian hơn 90 ngày. (Nó nhấn mạnh cái TRONG KHI để nói lên tính bất hợp pháp của đương sự; vì đang trong phục vụ trong quân ngũ nhưng LẠI CÓ MẶT ở Arizona)

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  tham khảo đoạn song ngữ sau: If the court allows you to serve by publication, there will also be costs for that. Publication in a local paper can cost from $60 to $80. Nếu tòa cho phép quý vị tống đạt giấy tờ bằng cách đăng báo thì phải trả phí cho việc đó. Thường phải trả từ $60 đến $80 để đăng thông báo lên báo địa phương. [ thường là thông báo rộng rãi trên các phương tiện đại chúng... để về thực hiện vấn đề chia tài sản]

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  cái này do chồng (hoặc vợ) vắng mặt không để lại đia chỉ nên tòa án phải gởi thông báo đòi hầu tòa qua các tờ báo lớn để thông báo; publication là ấn phẩm: báo chí, quảng cáo in ấn.. nói chung

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  service by publication n. serving a summons or other legal document in a lawsuit on a defendant by publishing the document in an advertisement in a newspaper of general circulation. Service by publication is used to give "constructive notice" to a defendant who is intentionally absent, in hiding, unknown (as a possible descendant of a former landowner), and only when allowed by a judge's order based on a sworn declaration of the inability to find the defendant after "due diligence" (trying hard). Service by publication is commonly used in a divorce action to serve a spouse who has disappeared without leaving a forwarding address or to give notice to people who might have a right to object to a "quiet title" action to clear title to real property.

  See also: service of process

  Đã gửi cách đây 4568 ngày
  avatar

  Service by publication = tống đạt trát đòi hầu tòa/lệnh đòi hầu toà

  Đã gửi cách đây 4570 ngày
  avatar

  every other Friday ; thứ Sáu cách tuần; cứ 1 tuần thăm 1 tuần nghỉ; còn cái with prejudice thì dịch là : không được truy cứu/ không có quyền kiện lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X